Toimikunnat

Toimikunnat toimivat hallituksen alaisuudessa, hallituksen apuna. Toimikuntakausi on yksi vuosi, vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Toimikuntien tarve päivitetään vuosittain vuosikokouksessa. Toimikunnat organisoivat ja järjestävät mm. tapahtumia, koulutuksia, viikkotreeniryhmiä ja erilaisia varainhankintakeinoja.

 

Toimikunnat voivat ideoida vapaasti hallituksen antamien raamien sisällä. Näiden ideoiden pohjalta toimikunta tekee esityksen hallitukselle, jonka hallitus käsittelee kokouksessa ja tekee päätöksen sen pohjalta. Päivämääriin ja talouteen liittyvät päätökset on tuotava hallituksen käsiteltäväksi (vältetään päällekkäiset päivämäärät ja pystytään seuraamaan seuran taloutta kokonaisuutena).

 

Toimikunnassa on noin 4-6 jäsentä, joista yksi on vetäjä. Toimikunnan vetäjä kutsuu toimikunnan koolle ja ottaa vetovastuun toiminnasta ja tehtävien jaosta. Toimikunnan vetäjälle talkoopisteitä kertyy vuodessa 8 p. Toimikunnan jäsen kerryttää vuodessa itselleen 6 p. Jokaisessa toimikunnassa on yksi jäsen hallituksesta: näin varmistetaan saumaton viestintä toimikuntien ja hallituksen välillä.

HiFin toimikunnat kaudella 2024

Agilityn kilpailutoimikunta

kisat@hifiry.fi

Huolehtii agilitykilpailujen suunnittelusta ja organisoinnista. Kaikki kisojen anomisesta, tuomari- ja vkt-kyselyistä, palkintojen hankkimisesta sekä kisapäivän kulusta ovat tämän toimikunnan vastuulla.

 

Koulutustoimikunta

koulutus@hifiry.fi

Keskitetään kaikkien lajien koulutustoiminnan organisointi samaan toimikuntaan. Toimikunta suunnittelee ja organisoi sekä viikkotreeniryhmien että ulkopuolisten kouluttajien koulutukset. Ovat kartalla siitä, millaisia viikkoryhmiä HiFillä pyörii, organisoivat lyhytkursseja ja pop up -treenejä sekä kartoittavat ulkopuolisten kouluttajien tarvetta ja tarvittaessa pyytävät ulkopuolisia kouluttajia.

 

Rally-toko toimikunta

rallytoko@hifiry.fi

Rally-tokotoimikunta ideoi ja vastaa rally-tokon koulutuksista, ulkopuolisista kouluttajista sekä epävirallisista ja virallisista kilpailuista.

 

Tapahtuma- ja varainkeruutoimikunta

tapahtumat@hifiry.fi

Toimikunta suunnittelee ja organisoi rennompia tapahtumia ja kartoittaa erilaisia varainkeruumahdollisuuksia HiFille. Toimikunta organisoi esimerkiksi mätsäreitä, epävirallisia kilpailuita, siivouspäiviä ja muita yhteisiä tapahtumia.